塑料供應商

桃園塑料供應商

中壢塑料供應商

平鎮塑料供應商
新竹塑料供應商
  • Hồ sơ công ty Công ty TNHH Quốc tế Kinosaki

    Công ty TNHH Quốc Tế Kinosaki được thành lập vào năm 2017. Được sự ủng hộ của khách hàng đã tích lũy được kinh nghiệm và chiếm được lòng tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Phạm vi ứng dụng của các sản phẩm của Kinosaki International bao gồm nhựa, hóa chất, kim loại, năng lượng, máy móc, chất bán dẫn, điện tử, truyền thông, xây dựng, chăm sóc y tế, dịch vụ công nghiệp đời sống, v.v. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty nước ngoài, mong muốn cùng nhau khai phá thị trường trong và ngoài nước.

    Học nhiều hơn về


Quốc tế Kinosaki Tuân thủ ba nguyên tắc chính

  • xử lý có trách nhiệm

  • Đảm bảo chất lượng

  • Phát triển bền vững

Liên tục và chân thành đáp lại sự tin tưởng của xã hội dành cho chúng tôi, đồng thời cảm ơn nhiều khách hàng đã ủng hộ và yêu mến chúng tôi

TOP